Træner 2

DTaFs Træner 2 uddannelserne retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen
Målgruppe:
For at kunne deltage på Træner 2 uddannelsen skal man have gennemført DIFs Træner 1, eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer.
Indhold og varighed
Uddannelsen består af 60 undervisningslektioner bestående af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser.
Her vil blandt andet blive undervist i:
- Trænerrollen
- Aerob og anaerob træning
- Styrketræning
- Træningsplanlægning
- Idrætspsykologi
Udbytte:
Når uddannelsen er gennemført vil deltagerne være i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for dit hold og den enkelte udøver. Dette indebærer bl.a.:
- Med udgangspunkt i udøvernes niveau og alder kunne planlægge sæson-, periode- og lektionsplaner
- Forstå og anvende grundlæggende psykologiske redskaber i idrætten
- Anvende og analysere grundlæggende tekniske aspekter i idrætten ud fra simple biomekaniske betragtninger
- Anvende og analysere grundlæggende fysiske aspekter i idrætten ud fra simple fysiologiske betragtninger
- Vejlede udøveren i forhold til konkurrence - før, under og efter
- Udarbejde simple målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med udøveren
Kursusafgift
Weekend forløb:Se kursusafgift pr weekend, inklusiv forplejning på indbydelsen under kursuskalenderen.
Uddannelsesforløb
Hvert år udbydes der:
Weekendforløb i Jylland og Sjælland
Specialforbundsdel
For at blive endeligt certificeret som Træner 2, skal du udover DIFs generelle del, ligeledes gennemføre dit specialforbunds Træner 2 (25 lektioner).


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE