Kan jeg dyrke Taekwondo?

Alle kan dyrke taekwondo uanset alder og forudsætninger.
Der trænes normalt aldersinddelt på børne- og voksenhold.
Endvidere har de fleste klubber ekstra tilbud for de mindste helt ned fra 5 års alderen,
hvor leg er det vigtigste element i træningen.
Klubberne har i dag medlemmer helt ned til 4 år og op til over 70 år.

Hvad kan Taekwondo give mig?

Du kommer i god form, både fysisk og mentalt. Du bliver hurtig og smidig.
Du får styrket din selvtillid og selvdisciplin, og ikke mindst får du en masse
nye kammerater og mange spændende oplevelser mm. TKD har så mange
elementer og discipliner – grundteknik, kamp, teknik, selvforsvar mm.,
at du helt sikkert finder interesse i sporten.

Hvad er Taekwondo?

Taekwondo er en koreansk kampsport som kan føre sin historie mere end 2000 år tilbage.
Dengang brugte man Taekwondo til at forsvare sig mod angreb fra dyr og senere også
mod fjendtlige angreb fra mennesker.
Taekwondo (ofte forkortet TKD) har udviklet sig til en international anerkendt sportsgren,
og har således været med i de Olympiske Lege siden 1988.
For mange er Taekwondo meget mere end en actionfyldt kampsport. Det er også
- en livsstil
- et socialt netværk
- en livsindstilling med værdier som respekt, disciplin, selvtillid mv. som nøgleord
- en personlig sikkerhed
Taekwondo har kort fortalt utrolig mange værdier og anvendelsesmuligheder.
Det er op til den enkelte at udnytte hvad man selv synes man vil
bruge idrætten/kampkunsten til.

Er Taekwondo andet end træning?

Ja. Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes klubberne ofte til fællestræninger
og weekend arrangementer.
Endvidere arrangerer forbundet bl.a. sommerlejre, hvor det kammeratlige samvær
er hovedformålet.
Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter internationale regler,
både kamp med kontakt og i teknik, hvor der primært konkurreres i figurøvelser,
selvforsvar og gennembrydning.

Er Taekwondo farligt?

Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed.
Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr,
og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.)
er der meget få skader i Taekwondo.

Hvordan foregår træningen?

Træningen starter altid med en god opvarmning for at undgå skader.
Derefter trænes forskellige teknikker, kondition og styrketræning.
Mental træning er også en del af træningen, bl.a. af hensyn til sikkerheden.


Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. ved særlige hilsemåder under træningen.
Gensidig respekt prioriteres også højt.
Gennem træningen opnår du både en større fysisk kontrol hvad angår smidighed,
styrke og hurtighed, men du opnår også en stærkere psyke gennem sportens brug af
disciplin og fokusering på både individuelle og fælles præstationer.
Taekwondo træning er en langvarig udviklingsproces.
Det tager ca. 5 år at træne op til sort bælte og pensum udbygges i takt
med udviklingen.
Kroppen bliver ved træning smidig og stærk samtidig med, at den psykiske balance
forbedres.
De fleste kommandoer foregår på koreansk.

Taekwondo og børn

Træningen tilpasses børnenes alder og udviklingstrin. Leg er derfor en naturlig del af opvarmningen på børneholdene.
I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund har forbundet søsat programmet
”Den gode Taekwondo-klub for børn”, som er helt identisk med DIF’s eget
koncept ”Et godt idrætsmiljø for børn” – dog indeholder forbundets model
også et punkt omkring indføring af et speciel børnepensum

Bælter – hvad betyder de?

At få det sorte bælte kræver flere års træning, men typisk har man trænet
4-5 år inden dette kan opnås.


I Taekwondo skal du først igennem 10 bælteprøver, før du kan gå op til din første
sortbælteprøve.
Man skelner mellem kup-grader og dan-grader.

Kup-graderne er elev/amatør graderne. Der er ialt 10 kupgrader, som starter bagfra
med 10. kup til og med 1. kup.

Dan-graderne kaldes også af nogle for ekspert-graderne.
De er alle sorte, og af dem er der også 10. Disse starter med 1. dan og jo højere
graduereret man er, stiger man i dan-graderne.
10. dan er således den højst opnåelige grad man kan få, og der er kun ganske få
i hele verden, der har 10. dan.
Vores første og tidligere koreanske landstræner har i sommeren 2004 opnået 9. dan.
Hvis man opnår sort bælte inden man er fyldt 15 år, anvendes et særligt bælte
og graden kaldes Poom (f.eks. 2 Poom).
Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af
Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med
World Taekwondo Federation og Kukkiwon - World Taekwondo Headquarters i Korea.

Graduering

Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte.
Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering, og det er et krav,
at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin træner.
Træneren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok
til at kunne bestå.

Hvordan får jeg det sorte bælte?

At opnå det sorte bælte kræves flere års koncentreret indsats og træning.
Først skal man gennemgå 10 bælteprøver og dernæst skal man indstilles og bestå
selve sortbælteprøven eller gradueringen, som den kaldes i daglig tale. Kravene til
bælteprøverne er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund og
Kukkiwon/World Taekwondo Federation i Korea.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Dansk Taekwondo Forbund har klubber over stort set hele landet.
Du kan søge mere information om taekwondo, forbund på denne hjemmeside.
Det er forholdsvist billigt at gå til TKD. Når du har investeret i din dragt, som holder
i flere år, skal du blot betale for bælteprøverne og de nye bælter du opnår samt
selvfølgelig klubkontingent og forbundslicens.
Klubkontingentet varierer fra klub til klub, så kontakt din lokale klub for
yderligere information.
Forbundslicensen koster pt. et par hundrede kroner om året.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE