Børneattest

Læs Dansk VOICE rapport HER.

Husk det er lovpligtigt for jer som klubber at indhente børneattester på jeres trænere og ledere der har med børn og unge at gøre.

Vejledning om børneattester HER.

Underretningspligt til DIF
Ingen idrætsforeninger under DIF kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at
varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere
er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.
Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab
til et sådant forhold.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe
afgørelse i sagen og fastsætte, hvor længe den pågældende person skal
udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Danmarks Idræts-Forbund
Att. Jan Darfelt
Idrættens Hus

Børneattest
Straffeattester eller oplysninger fra kriminalregistret er et supplement til andre initiativer
mod seksuelle overgreb. Det er vigtigt at klubberne drøfter spørgsmålet og tager
stilling til det.
DTaF ønsker en fortsat opmærksomhed mod seksuelle krænkelser i idrætten
og opfordrer klubberne til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges.
Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at alle idrætsforeninger fra den
1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører
og holdledere, der skal have direkte og vedvarende kontakt med børn og unge
under 15 år.

N.B.
Fra årskiftet (2010) skal kommunen sanktionere de foreninger, der ikke indhenter
børneattester.

DIF, DGI og DFIF har udarbejdet pjecen "Vejledning til idrætsforeninger om at
indhente og håndtere børneattester", der blandt andet omhandler:
Hvilke oplysninger klubben kan hente:
- Hvem der skal indhentes børneattest på
- Hvordan I gør det praktisk
- Hvordan børneattester håndteres
- Rådgivning
Klik for at hente vejledning eller attest HER

Alle klubber har brug for løbende at diskutere, hvilke holdninger og værdier,
der skal være bærende for klublivet. Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvilke f
orventninger og krav har vi til trænere og ledere? Hvilket samspil ønsker vi
med forældrene? Hvoran skal klubben ledes?

Det er vigtigt at få diskuteret klubbens samværspolitik og udarbejdet et sæt "leveregler".
Levereglernes væsentligste opgave er at forebygge overgreb mod børn og dermed også
beskytte dem. Men de er også væsentlige i behovet for at undgå, at trænere, instruktører
eller ledere kommer/bringer sig selv i en situation, hvor en adfærd eller handlemåde hos
træneren medfører mistanke om upassende adfærd eller en egentlig krænkelse af et barn.

DIF har udgivet pjecen "Det uhørte overgreb" - om at forebygge seksuelle krænkelser
af børn og unge i idrætten.

Rådgivning vedrørende seksuelle krænkelser
Opstår mistanken om seksuelle overgreb, føler I jer usikre på, hvordan I skal
forholde jer eller har I spørgsmål af enhver art, er I velkomne til at kontakte
Danmarks Idræts-Forbund eller Børns Vilkår.

Danmarks Idræts-Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

Konsulentafdeling tlf.: 43 26 20 31

DIF besvarer også anonyme henvendelser.
Børns Vilkår
Børnetelefonen – for børn og unge
Tlf.: 35 55 55 55 – man-fre 12.00-21.00, lør/søn 09.00-11.00

Forældretelefonen – for voksne om børn (forældre, trænere, familie m.fl.)
Tlf.: 35 55 55 57 – man-fre 12.00 – 21.00

Rådgiverne på begge telefoner er uddannede voksne med viden og erfaring om
børn – f.eks. socialrådgivere, pædagoger, psykologer og lærere. Du kan ringe
anonymt til Børne- og Forældretelefonen om alt muligt, stort som småt. Børns Vilkår
er en privat organisation, som har til formål at forbedre vilkårene for børn og unge
i Danmark. Børns Vilkår er uafhængig af politiske partier og faglige organisationer.


2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 31
[email protected]Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE