Uddannelser

Vælg fra menuen

Kursuskoordinator
Nedenstående er kontaktperson ved alle spørgsmål angående kurser.
Søren Herlev Jørgensen
E-mail: udd@taekwondo.dk

Uddannelse
DTaF udbyder i samarbejde med DIF en hel træneruddannelse, som indeholder fagligt
indhold på både det sportslige, fysisologiske, pædagogiske samt på taekwondo faglige
områder.
Endvidere samarbejder DTaF og DIF om en række nye lederkurser.
Under denne menu kan du læse mere om træneruddannelse,
lederkurserne og andre kursustilbud under denne menu.

Bevis
Efter gennemførelse af et kursus, får du et stempel i dit taekwondopas under "Instruktørgrader":
1-2 Træner = E, Træner 1 = D, Træner 2 = C, Diplomtræner = B og Trænerakademiet = A.

Mærker
Når du har gennemgået 1-2 Træner, Træner 1, Træner 2, Diplomtræner eller
Trænerakademiet har du ret til at bære de instruktørmærker du kan se
udfor hver uddannelse.
Disse kan bestilles HER.

Merit
Personer der kan dokumentere at de har gennemgået de ”gamle” instruktør 1 (og 2) uddannelser,
gives merit for Træner 1.
Personer der har gennemgået Træner 1a eller derover, gives merit for 1-2 Træner.
Personer med "civile kompetencer" medsender CV for disse.

Herefter vurderer vi om der kan gives merit for 1-2 Træner og/eller Træner 1.
Som oftest, vil dette dog kræve gennemgang af mindst Træner 1a.

Ansøgning om merit sendes til den uddannelsesansvarlige (se ovenfor).

Efter skriftlig modtagelse af bekræftelse, må det pågældende instruktørmærke bæres.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE