Lederkurser

Klub-Kompetencer

Er du ny eller ung i bestyrelsen og savner at blive klædt på til den rolle, så er kurset
1-2-Idrætsleder noget for dig. Det giver dig en indsigt i de basale principper omkring
foreningsforståelse og daglig ledelse af aktiviteter og frivillige i klubben.
Mange klubber kæmper med at finde frivillige, som har mod på at indgå i opgaverne
omkring klubben. Ofte handler det om, at disse frivillige ikke er klar over,
hvad det kræves af den enkelte at indgå i forenings- eller bestyrelsesarbejdet.

For bedre at klæde jer frivillige på til at varetage opgaverne omkring klubben,
er en række mindre specialforbund (herunder DTaF) gået sammen om at lave
en uddannelse, som kan give jer frivillige viden og en række værktøjer, der kan
hjælpe jer i gang med at påtage sig et ansvar på udvalgte opgaver. Det kan være
indfaldsvinklen på længere sigt til at blive bestyrelsesmedlem, leder eller på
anden måde ildsjæl omkring klubben.

Foreningsleder
Målgruppe:
Alle der har brug for inspiration og ideer i deres arbejde som nuværende eller kommende
leder i en taekwondoklub.

Forudsætninger:
En nysgerrighed og interesse for sin klub og dets aktiviteter i relation til ledelse,
organisering, medlemspleje og få gjort en god klub endnu bedre!
En interesse i en personlig uddannelse i det at være leder og være
med til at drive en taekwondoklub.

En klub kan med stor fordel være repræsenteret med flere deltagere

Kursusvarighed og form:
Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet vekslende mellem
korte oplæg med praktiske eksempler og opgaveløsning i forhold til egen klub.

Varighed 7½ timer.

Rammeprogram:
Taekwondoklubbens udfordringer!
Metoder og værktøj til brug i den daglige klubdrift!
· Hvad er en klub?
· mål, organisation og interessenter
· Daglig drift og styring!
· klubbens årshjul
· Tilfredse medlemmer og ledere!
- motiver og ønsker
- den attraktive klub

Taekwondoklubbens fremtid!
Metoder og værktøj til at arbejde med fremtiden!
· Medlemssucces – rekruttering og fastholdelse
· Lederrekruttering og lederpleje
· Aktivitetsudvikling
· Samspil med omverdenen

Hvordan kommer DIN klub videre?
Metoder og værktøj til at fastholde nuværende kvaliteter og til at udvikle nye områder!
· Fokuspunkter og indsatsområder
- hvad vil vi med vores klub?
- de vigtigste områder på kort og på lang sigt
· Netværkspleje
- målgrupper og interessenter
- information og kommunikation
· Handlingsplaner
- klubbens udviklingsplan!
- Hvem gør hvad hvornår?
· SMART modellen

Erfaringsudveksling?
Hvordan skaber vi et forum for erfaringsudveksling?
Fri debat.


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE