1-2 trænerkursus

Kurset er et godt fundament og startsted, for at give elever, der vil være trænere, et godt og positivt syn på en sådan udfordring.
Kurset passer ind i DIF’s trænerkoncept som en ”appetitvækker” til de videregående træneruddannelser.
Målgruppe:
Kurset består i at lære/uddanne elever som vil hjælpe med undervise.
Det er elever som ikke har nogen form for træneruddannelse.
Kompetence:
Kurset giver et indblik i hvad man gør når man underviser, såsom:
- tale klart og tydeligt med rigtig formulering
- have den rette forståelse for emnet der undervises i
- være motiverende og støttende
- håndtere feedback positivt
- kunne tolke og selv udvise et positivt kropssprog
Afvikling:
Kurset afvikles som et 8 timers kursus.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE