Træner 1

E-Learning

N.B. Inden deltagelse i kurset, skal du have gennemgået DIFs E-learning kurser.
Læs vejledning HER

DTaFs Træner 1 uddannelserne retter sig mod personer, som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen.


Målgruppe:

Udøvere, fungerende trænere eller forældre som gerne vil være endnu bedre trænere.


Indhold og varighed:

Uddannelsen består af 24 undervisningslektioner bestående af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser.


Her vil blandt andet blive undervist i:

• ATK 2.0 (alders relateret træningskoncept)

• Idrætspædagogik

• Børns udvikling og alderens betydning for træning

• Træningsplanlægning samt tidlig/sen specialisering

• Basal fysiologi og træningslære

• Skadesforebyggelse


Inden kurset skal kursisterne have gennemgået følgende E-lærings moduler:


DIF:

E-læringsmodulet ”T1 – Træningslære”

E-læringsmodulet ”T1 – Børn og unges udvikling”

E-læringsmodulet ”T1 – Trænerrollen”

E-læringsmodulet ”Idrætsskader – nej tak”


DTaF:

E- læringsmodulet ATK BASIS

E-læringsmodulet Træner 1 i DTaF

E-læringsmodulet ATK 2.0 (under udvikling)


Hvad kan kursisterne forvente efter endt kursus:

• Kursisten skal kunne undervise alle grupper ALENE - fokus på bredde og klubben

• Kursisten skal kunne undervise alle aldersgruppe i klubben med udgangspunkt i ATK-principperne

• Kursisten skal have kendskab og forståelse for hvad ATK er og hvordan det bruges i en praktisk kontekst

• Kursisten kan efter kursusforløbet have opnået kendskab til og forståelse af idrætsmiljøets og pædagogikkens betydning i undervisningsøjemed samt give en forståelse af foreningens rolle for børnenes og de unges hverdag.

• Kursisten skal opnå kendskab til børns og unges fysiske, motoriske, psykiske og sociale udvikling samt de forskellige træningstyper, træningens indvirkning på individet samt principper for grundlæggende træningsplanlægning og øvelsesvalg for målgruppen.

• Kursisten kan efter kursusforløbet have opnået kendskab til den grundlæggende viden, der er nødvendig for at kunne påtage sig en trænerrolle, samt have indsigt i de sikkerheds- og ansvarsproblematikker der kan opstå, når man har med børn og unge at gøre.

• Kursisten kan efter kurset forvente at have den vigtigste og mest fundamentale viden om idræt og træning for børn og unge.


Kursusafgift

Se kursusafgift pr weekend, inklusiv forplejning på indbydelsen under kursuskalenderen.


Uddannelsesforløb

Hvert år udbydes der:

Weekendforløb i Jylland og Sjælland


Specialforbundsdel

For at blive endeligt certificeret som Træner 1, skal du udover DIFs generelle del, ligeledes gennemføre dit specialforbunds Træner 1 (25 lektioner).Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE