Love og politikker

Politikker
Talentpolitik for DTaF HER
Elitepolitik for DTaF HER
Kadetpolitik for DTaF HER
Masterspolitik for DTaF HER


DTaF's love 2018 HER

Code of conduct HER

Adfærdskodeks HER

Forretningsorden for hovedbestyrelsen HER

Forretningsorden for Repræsentantskabsmøde HER


Retningslinier for høring i DTaF HER


Æresbevisning regler HEROpdaterede reglementer
Hvor andet ikke er anført, er regler fra tidligere år stadig gældende.
Dobokreglement_2015 HER
Afsnit_12_reglement_for_teknikmesterskaber HER
Reglement for DTaF.s kamplandshold HER


Regler
Afsnit 3a reklameregler_2012 HER

Afsnit 8 regler for graduering_2012 HER

Afsnit 14 ernæringspolitik_2017 HER
Afsnit 15 uddannelsespolitik for eliteudøvere_2017 HER
Afsnit 17 breddepolitik_2012 HER
Afsnit 19 det uhørte overgreb_2012 HER

Afsnit 20 inspirationsmateriale - det uhørte overgreb_2012 HER

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE