Ændring af kvalifikationsstævne til VM 2024 – teknik

15. marts 2024

NWTU Int. Open erstattes af Tommerup Cup 2024 som kvalifikationsstævne

I forbindelse med vores konstituering som landsholdsledelse i tirsdags, den 12. marts 2024, blev det annonceret, hvilke stævner DTaFs bestyrelse og TEU Teknik havde valgt som kvalifikationsstævner til VM 2024 i Hongkong. I første omgang havde vi fokus på at få meldt ud, at der var en meget snarlig tilmeldingsfrist til det første kvalifikationsstævne, Spain Open.


Herefter har vi foretaget yderligere undersøgelser af de udvalgte kvalifikationsstævner, og dette har desværre medført, at vi har måttet rette henvendelse til DTaFs bestyrelsen og anmodet om deres godkendelse af ændring af et af kvalifikationsstævnerne, nemlig NWTU Int. Open. Bestyrelsen har imødekommet vores anmodning, og det er i dag blevet besluttet, at Tommerup Cup 2024 i stedet er kvalifikationsstævne nr. 2, mens NWTU Int. Open ikke er længere indgår som kvalifikationsstævne.


Der ændres ikke på de øvrige kvalifikationsstævner, der således er:


1. Spain Open 4. april 2024 Tilmelding lukket

2. Tommerup Cup 2024 13. april 2024 Tilmeldingsfrist 25. marts 2024

3. London Int. Open 25-26. maj 2024

4. Danish Open 1. juni 2024

5. Austrian Open 29-30. juni 2024


Vi er opmærksomme på det uhensigtsmæssige i at ændre på udmeldte kvalifikationsstævner, men vi kan ikke forsvare at basere VM-udtagelser på et stævne, som ikke afvikles efter gængse regler for teknikstævner. Her vil vi blot nævne:


• at stævnet ikke afvikles med tre runder (indledende, semifinale og finale)

• at opstillingskategorierne ikke er som WTs kategorier (eksempelvis kan pairs og teams sammensættes uafhængigt af køn og med forskellige bæltegrader)

• at udtrækning af poomsaer i alle aldersgrupper for pairs og teams sker helt nede fra Taeguek Il jang

• at afviklingen af freestyle discipliner sker på måttearealer, der er betydeligt mindre end efter WTs regler (konkret 8*8 m og 9*8 m i stedet for 10*10m og 12*12m)


Da der tilmed er tale om et stævne, som indebærer en lang transport (ca. 600 km. syd for den dansk/tyske grænse) og dermed forbundne omkostninger, er vi glade for, at bestyrelsen har imødekommet vores ønske om, at NWTU Int. Open ikke længere er et kvalifikationsstævne.


Vi gør opmærksom på, at tilmeldingsfristen for Tommerup Cup 2024 er den 25. marts 2024.


Eventuelle spørgsmål rettes til konstitueret landsholdstræner Kim Nedergaard (mobil 2879 9337) eller konstitueret sportschef Kirsten Kamp (mobil 5138 4776).


PDF udgave kan downloades HER


Udatgelseskriterier til VM i Hong Kong HER


Med sportslig hilsen

Den konstituerede landsholdsledelse (teknik)Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE