Materiale Rep.møde 2018

Indkaldelse HER

Rammebudget HER

Stemmetal HER

Tilmeldingsblanket HER

DTaF Samlet Materiale Ordinaert Rep Moede 2018 HER

Pkt. 1b Forretningsorden_Repraesentantskabsmoede_DTaF HER

Pkt. 2 - Hovedbestyrelsens beretning 2017 HER

Pkt. 2b - Årsberetning Dommere Teknik HER

Pkt. 2c - Årsberetning Dommere Kamp HER

Pkt. 2d - Årsberetning Teknisk Udvalg HER

Pkt. 3 - Reviderede Regnskab Årsrapport 2017 EY - DTaF HER

Pkt. 4a - Dansk Taekwondo Forbund kontrakt med DIF - Strategiaftaler HER

Pkt. 4b - DIF strategiske spor inkl samlet budget HER

Pkt. 5 - Udkast rammebudget 2019 - oprindeligt HER

Pkt. 5a - 2018-03-24 Ændringsforslag SKB vedr. Rammebudget 2019 HER

Pkt. 5a - Rammebudget 2019 til rep.møde HER

Pkt. 6 - Budgetprognose 2019 - 2022 til rep møde HER

Pkt. 10 - Lovforslag Kapitel 1, § 3 HER


Referat HERWebsitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE