Materiale Rep.møde 2023

Denne side opdateres løbende frem mod Repræsentantskabsmødet 2023.


Referat HER


Indkaldelse HER

Tilmeldingsseddel HER

Dagsorden HER

DTaF Love 2021 HER

Stemmetal HER (rettet til og opdateret lørdag d. 13. maj)

Organisationsdiagram HER

Foretningsorden HER

i. Formanden aflægger den samlede beretning HER

ii. Strategiaftaler 2022-2025:

 • DTaF - spor 1 Børn- og ungefastholdelse HER

 • DTaF - spor 2 Organisationsudvikling og kommunikation HER
 • DTaF - spor 3 Talent og Elite HER


iii. Regnskab, inkl. udtalelse fra de kritiske revisorer

 • Årsrapport HER

 • Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022 HER

 • Udtalelse fra kritiske revisorer HER


iv. Rammebudget for kommende regnskabsår

 • Rammebudget for 2024 HER

 • Ændringsforslag til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 1 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 2 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 3 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 4 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 5 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 6 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 7 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 8 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 9 til Rammebudget HER

 • Ændringsforslag 10 til Rammebudget HER

 • v. Lovforslagsændringer:

  • Fysisk Taekwondo Pas (Svendborg TKD) HER

  • Paraplyforeninger HER

  • Ændring af licensopkrævning HER

  • Kritiske revisorer HER

  • Ændringsforslag til licensperiode HER

  • Ændringsforslag vedr. TKD-pas HER


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE