Materiale Rep.møde 2021

Indkaldelse HER

Note: mødet er udsat til 26 juni 2021DTaF Love 2020 HER

Stemmetal HER

Tilmeldingsseddel HER

Note: tilmeldingsfristen er ændret til 5 juni 2021Strategiaftaler 2018-2021 HER

Strategiaftaler 2022-2025 HEROrganisationsdiagram HER1) Rammebudget 2022 HER

Årsrapport 2020
HERDagsorden
HER

Pkt. 1b Forretningsorden HERBestyrelsens beretning 2020 HER

WT, Global Membership System (GMS) 2022 HERReferat HER
Referat bilag 1 HER

Referat bilag 2 HER


Lovforslag:

2) Lovforslag kap 4 para 6 stk 2 - Digital_fremmøde HER3) Lovforslag kap 4 para 7 stk 4 - Gladsaxe HER

4) Lovforslag kap 4 para 7 stk 4 - Familiære relationer HER5) Lovforslag kap 6 - Forbundets Ordens- og Amatørudvalg (IKC's Appeludvalg) HER

6) Lovforslag kap 6 para 11 - DTaFs Ordens- og Amatørudvalgs love (Ændring af overskrift) HER

7) Lovforslag kap 6 para 11 stk 1-2 - DTaFs Ordens- og Amatørudvalg (Udgår) HER

8) Lovforslag kap 6 para 11 stk 1-2 - Organisation (Tilføjes) HER

9) Lovforslag kap 6 para 12 - Medlemskab af Ordens- og Amatørudvalget (Ændring af overskrift) HER

10) Lovforslag kap 6 para 12, stk 1-2 - Medlemskab af Ordens- og Amatørudvalget (Udgår) HER

11) Lovforslag kap 6 para 12 stk 1-4 - DTaFs rådgivere for Appeludvalget (Tilføjes) HER

12) Lovforslag kap 6 para 13 - Ordens- og Amatørudvalgets opgaver (Ændring af overskrift) HER

13) Lovforslag kap 6 para 13 stk 1-3 - Appeludvalgets opgaver (Tilføjes) HER

14) Lovforslag kap 6 para 13 stk 1-4 - Ordens- og Amatørudvalgets opgaver (Udgår) HER

15) Lovforslag kap 6 para 14 stk 1-2 - Mægling (Ændres) HER

16) Lovforslag kap 6 para 15 - Uoverensstemmelser (Undgår) HER

17) Lovforslag kap 6 para 16, stk 1-2 - Dokumenter (Ændres) HER

18) Lovforslag kap 6 para 17 - Ordens- og Amatørudvalgets afgørelser (Ændring af overskrift) HER

19) Lovforslag kap 6 para 17 stk 1 - Appeludvalgets afgørelser (Ændres) HER

20) Lovforslag kap 6 para 18 stk 1-3 - Ankemuligheder (Ændres) HERWebsitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE