Materiale Rep.møde 2021

Indkaldelse HER
DTaF Love 2020 HER

Stemmetal HER

Tilmeldingsseddel HER

Strategiaftaler 2018-2021 HER
Strategiaftaler 2022-2025 HER

Rammebudget 2022 HER


Dagsorden HER
Pkt. 1b Forretningsorden HERReferat HER


Lovforslag:
Lovforslag kap 4 para 6 stk 2 - Digital_fremmøde HER

Lovforslag kap 4 para 7 stk 4 - Gladsaxe HER

Lovforslag kap 4 para 7 stk 4 - Familiære relationer HER

Lovforslag kap 6 - Forbundets Ordens- og Amatørudvalg (IKC's Appeludvalg) HER

Lovforslag kap 6 para 11 - DTaFs Ordens- og Amatørudvalgs love (Ændring af overskrift) HER

Lovforslag kap 6 para 11 stk 1-2 - DTaFs Ordens- og Amatørudvalg (Udgår) HER

Lovforslag kap 6 para 11 stk 1-2 - Organisation (Tilføjes) HER

Lovforslag kap 6 para 12 - Medlemskab af Ordens- og Amatørudvalget (Ændring af overskrift) HER

Lovforslag kap 6 para 12, stk 1-2 - Medlemskab af Ordens- og Amatørudvalget (Udgår) HER

Lovforslag kap 6 para 12 stk 1-4 - DTaFs rådgivere for Appeludvalget (Tilføjes) HER

Lovforslag kap 6 para 13 - Ordens- og Amatørudvalgets opgaver (Ændring af overskrift) HER

Lovforslag kap 6 para 13 stk 1-3 - Appeludvalgets opgaver (Tilføjes) HER

Lovforslag kap 6 para 13 stk 1-4 - Ordens- og Amatørudvalgets opgaver (Udgår) HER

Lovforslag kap 6 para 14 stk 1-2 - Mægling (Ændres) HER

Lovforslag kap 6 para 15 - Uoverensstemmelser (Undgår) HER

Lovforslag kap 6 para 16, stk 1-2 - Dokumenter (Ændres) HER

Lovforslag kap 6 para 17 - Ordens- og Amatørudvalgets afgørelser (Ændring af overskrift) HER

Lovforslag kap 6 para 17 stk 1 - Appeludvalgets afgørelser (Ændres) HER

Lovforslag kap 6 para 18 stk 1-3 - Ankemuligheder (Ændres) HER
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE