Økonomien bag det nye medlemssystem

27. april 2023

Forbundets aftale med Mentoclub som medlemssystem har betydning for de besparelser der kan opnås på et klub-medlemssystem, de samlede omkostninger samt det forventede antal arbejdstimer der bliver reduceret i forbundets sekretariat.

Som forbund har vi forhandlet en skarp pris der gør at langt de fleste klubber vil spare en hel del penge om måneden. Derudover og vigtigst af alt er der en masse oplevede fordele ved at klubbens medlemssystem er synkroniseret direkte op mod forbundets medlemssystem. Dette medfører at al det administrative arbejde i klubben bliver lettere og dermed frigiver mere tid til det, det hele drejer sig om – at være i dojangen.


Derudover har det været vigtigt for os at honorere frivilligt arbejde i klubberne samt i forbundet. Derfor får alle klubber 5 fri-licenser til bestyrelsesmedlemmer og/eller trænere i klubben. I forbundet tildeles alle i bestyrelsen samt i udvalgene også fri-licenser.


For resten af året vil alle nye licenser oprettet i Mentoclub være uden beregning!


Det månedlige klubgebyr er fastsat til 250 kr. om måneden. Dette gebyr vil første gang blive opkrævet 1. maj 2024. Det gælder alle klubber uanset om man er kunde ved Mentoclub i dag. Der er altså god grund til at komme hurtigt i gang med at gøre Mentoclub til jeres nye medlemssystem*.


Udover alle de oplistede fordele ved at synkronisere klubbens- og forbundet medlemssystem i et samlet system, så er der mange penge at spare for klubberne.


For langt de fleste klubber vil der alene på medlemssystem for klubben være en stor månedlig besparelse og for enkelte klubber vil der være en udgift forbundet ved overgange til Mentoclub. Derudover er der fulde besparelser for klubberne på oprettelsesgebyr (6.873 kr.), betaling af hjemmeside, samt evt. betaling for MyFightbook (pr. udøver 50 kr.).


*Vi kontakter jer så snart jeres klub er oprettet (for nye kunder) eller I er overgået til forbundets løsning (eksisterende kunder).


Regneeksempler:


Klubber under 25 medlemmer:

 • Betaler i dag 100 kr. om mdn. For mentoclub svarende til 1.200 kr. om året.
 • 1.200 kr. + 1.250 kr. (5 licenser sparet) = 2.450 kr.
 • Det giver en ”merpris” for klubber på 550 kr. om året svarende til -45,83 kr. om måneden.


Klubber mellem 25 og 99 medlemmer:

 • Betaler i dag 351 kr. om mdn. For mentoclub svarende til 4.212 kr. om året.
 • 4.212 kr. + 1.250 kr. (5 licenser sparet) = 5.462 kr.
 • Det giver en besparelse for klubber på 2.462 kr. om året svarende til 205,16 kr. om måneden


Klubber mellem 100 og 299 medlemmer:

 • Betaler i dag 581 kr. om mdn. For mentoclub svarende til 6.972 kr. om året.
 • 6.972 kr. + 1.250 kr. (5 licenser sparet) = 8.222 kr.
 • Det giver en besparelse for klubber på 5.222 kr. om året svarende til 435,16 kr. om måneden


Klubber der ikke har et medlemssystem:

 • Hvis klubben ikke har nogle udgifter til et medlemssystem, betaling af hjemmeside, mm. giver det en udgift på -145,83 kr. om måneden.
 • Det svarer til en kontingentstigning pr. medlem på 14,5 kr. om måneden hvis der er 10 medlemmer i klubben og vice versa.


Mentoclub er nogle af de billigste på markedet, hvilket betyder at dem der bruger andre udbydere til at løse klubbens medlemssystem, betaler mere end de regneeksempler ovenfor. De vil derfor også opleve at spare penge, foruden den gode oplevelse af at klub- og forbundsløsningen taler sammen, ved overgangen til Mentoclub.


Det nuværende medlemssystem er besværligt at tilgå samt tungt at vedligeholde – dertil kommer at der foregår alt for mange manuelle processer som giver en stor arbejdsbyrde til forbundet, men også tager tid fra klubberne. Et ud af mange eksempler er ved overflytning af et medlem fra x- til y-klub, som fremadrettet bliver automatiseret.


Et overslag på antal arbejdstimer der bliver reduceret i forbundsregi, er ca. 50 timer om måneden. De timer kan vi i stedet bruge på at udvikle de bedste rammer for dansk taekwondo – det er ambitionen!


Trods stigende inflation og dermed øgede omkostninger til leverandører og samarbejdspartnere er licensprisen fastholdt til 250 kr. pr. person om året. Dette er yderligere til trods for at antal af arbejdstimer stiger i forbundet, herunder sekretariatet.


Det er derfor vigtigt at aftalen om det nye medlemssystem går i nul, da der ikke er overskydende økonomi til at dække denne vigtige opgradering af forbundets IT-løsning.


Strategi og medlemsundersøgelse:

Forbundets strategiaftale med Danmarks Idræts Forbund (DIF), som løber fra 2022 til 2025 indeholder et fokuspunkt omkring udvikling af ny og brugervenlig hjemmeside. I udarbejdning af hvad der skal til, for at gøre hjemmesiden brugervenlig blev vi opmærksomme på de bagvedliggende arbejdsgange. Det medførte altså denne opgradering af medlemssystem hvor forbundet og klubberne benytter samme platform.


I foråret 2022 udsendte forbundet en medlemsundersøgelse, hvor svarene har bidraget til at kigge ind i hvordan vi strukturelt kunne løse nogle af de udfordringer vi står med.


En tredjedel (33 %) af besvarelserne fra bestyrelser i de danske taekwondoklubber, svarede at det er nemt at tilmelde klubbens medlemmer på kurser, mm. Denne positiv-procent forventes som minimum at nlive fordoblet og gerne mere end det, i og med at det nye medlemssystem gør tilmeldinger til kurser, stævner, etc. lettere for klubberne.


Under halvdelen (39 %) svarede at det er nemt at oprette licenser på DTaF’s hjemmeside. Den udfordring løser det nye system, således positiv-procenten ved næste medlemsundersøgelse, forventes som minimum at være det dobbelte.


Sidst men ikke mindst, mente 27 % at brugervenligheden på forbundets hjemmeside er god. Dette er næste IT-udfordring, som nævnt først i afsnittet, som skal løses ved at forbundet får en ny hjemmeside med tidssvarende layout og funktioner.


Informationsmøder om det nye medlemssystem:

Dansk Taekwondo Forbund og Mentoclub inviterer til informationsmøder omkring det nye medlemssystem:

 • Øst for Storebælt: tirsdag d. 2. maj kl. 19.00 – 20.30 i Roskilde Taekwondo klub, Københavnsvej 106H, 4000 Roskilde.
 • Vest for Storebælt: tirsdag d. 16. maj kl. 19:00 – 20.30 i Vejle Taekwondo Klub, Horsensvej 74A, 7100 Vejle


Tilmelding til informationsmødet sker til [email protected], senest 2 dage før afholdelse.


Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Udviklingskonsulent, Mikkel Køster Kongsbøg på [email protected] eller 40476235.


Hvis du ikke har læst første nyhed omkring samarbejdsaftalen, kan den findes HER

Hvis du ikke har læst anden nyhed omkring funktionalitet, kan den findes HER


Vi er utrolige glade for dette samarbejde og er overbeviste om at det vil være med til at øge gennemsigtigheden for medlemmerne, klubberne og forbundet. Derudover er vi glade for at vi kan tilbyde et tidssvarende medlemssystem som gør det lettere at være medlem, at være klub samt at være forbund.


Vi ser frem til omlægning i samarbejde med alle klubberne under Dansk Taekwondo Forbund.


Med sportslig og IT-hilsner

Bestyrelsen

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE