Senior EM 2018 kamp – du skal ansøge om udtagelse

18. marts 2018

Ansøgning om udtagelse til dette stævne skal indgives til TEU-Kamp senest søndag den 25. marts 2018.

Kvalifikationsperioden vedrørende Senior-EM i kamp 2018 er som bekendt afsluttet efter indeværende weekends Belgian Open 2018 i Belgien.

Senior-EM afvikles i Kazan Rusland den 10.-13. maj 2018.

Ansøgning om udtagelse til stævnet skal være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen [email protected] senest søndag den 25. marts 2018 kl.17.59.

Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet på forbundets hjemmeside
Senior_udtagelseskriterier_mesterskaber_2018 HER
Kun officiel klubleder kan indgive ansøgning om udtagelse.
Det er en ansvarlig klubleder, som skal indgive ansøgningen. Vi accepterer ikke ansøgninger direkte fra kæmpere eller forældre / familie, der ikke er klubledere.

Følgende dokumentation skal fremsendes
I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter / oplysninger medsendes i udfyldt stand:
1. Hvad bruger du dine 168 timer til HER
2. Individuel udviklingsplan - DTaF HER
3. Ugeplan HER
4. Årsplan - periodisering HER
5. Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier det vil sige de officielle resultatlister for kvalifikations stævnerne.
6. Kopi af din kvittering / dokumentation på indbetalt kontingent til dit UC.
7. Du skal angive hvilken vægtklasse der ønskes udtagelse i.
8. Du skal angive navn / tilmelde den coach du ønsker, skal coache kæmper ved stævnet. Obs. Vi kan ikke garantere akkreditering for alle coaches, udtagelse af coach sker ud fra Reglement for DTaF.s kamplandshold
Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er fuldt ud for egen regning og at DTaF. ikke yder økonomisk støtte til deltagelsen.

Kæmper som ikke opfylder minimumskravet - dispensationskriteriet
Hvis Jeres kæmper ikke opfylder minimumskravene for udtagelsen henvises, der til muligheden for ansøgning på dispensationskriteriet, som nævnt nederst i udtagelseskriterierne. Ansøgningen herom skal ligeledes være indgivet indenfor fristen nævnt ovenfor.

På TEU-kamps vegne
Ole Knudsen-Nielsen

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE