Dommersektionen holder møde i Odense.

27. april 2024

Lørdag den 27. april afholdte Dommersektionen møde i Odense.

Dommersektionen ser med stor glæde på den voksende opbakning til både kamp- og teknikstævner i Danmark, men er samtidig bekymret over den manglende tilgang af nye dommere under DTaF.


Der blev på mødet diskuteret nye tiltag for at styrke rekrutteringen af dommere i både kamp og teknik. Dommersektionen opfordrer klubberne til at deltage i de kommende dommerkurser i forbundet. Der blev desuden diskuteret om hvordan sektionen kan være med til at udbrede de positive sider af dommergerningen.


Generelt ser dommersektionen meget positivt på udviklingen inden for de danske stævner i de kommende år. Udviklingen og styrkelsen af de danske stævner fortsætter, samtidig med at der opleves en stigende interesse fra nabolandene til at deltage i dem.


Dommersektionen anbefaler at klubberne læser mødereferaterne på sektionen side. Den findes HER


Det blev desuden på mødet enstemmigt besluttet, at dommer Sealove Dervishi skal indtræde i sektionen. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.


med sportslig hilsen

Dommersektionen


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE