Formands- og ungekongres

16. februar 2024

Se rapporten fra kongressen, som indeholder interessante perspektiver på nutiden såvel fremtiden for Dansk Taekwondo.

Først og fremmest vil vi, bestyrelsen i Dansk Taekwondo Forbund, gerne takke alle deltagerne på formands- og ungekongressen. Det var en fornøjelse at mærke passionen for at gøre Dansk Taekwondo til et godt sted at være, som udøver og som menneske.


Efter endt kongres er der udarbejdet en rapport som du kan læse HER


Rapporten er inddelt i forskellige sektioner, startende med tingens tilstand i dag, herefter hvordan visionen for fremtiden ser ud samt hvordan fremtidens medlem er. Ved at forstå nutiden samt have et visionært blik for fremtiden, forstår vi bedre de udfordringer vi står overfor. Dette skal effektueres med en række indsatser, som der afslutningsvis kommer nogle bud på, til sidst i rapporten. Indsatserne er ikke endeligt besluttet, men skal ses som forslag til hvordan vi kan bryde fri af de udfordringer vi har i dag, for at nå i mål med vision 2030.


Rapporten fra Formands- og ungekongressen er et værktøj, som skal bruges til at skabe forandringer i Dansk Taekwondo, både på klub- og forbundsniveau. Indsatsernes ressourceomfang og effekt er forskellig fra indsats til indsats. Nogle af indsatserne vil blive inkluderet i den kommende strategiperiode (2026 – 2029), hvor andre, af indsatserne, vil blive arbejdet med sideløbende.

  • Indsatserne målrettet forbundet vil der blive arbejdet videre med i bestyrelsen, udvalgene samt sekretariatet. Her vil det blive vurderet hvordan indsatsen bedst muligt indfries.


Bestyrelsen har ansvaret for at følge op på de forskellige indsatser, og har ansvaret for afrapporteringer fra udvalg og sekretariat frem mod bestyrelsesmøderne.


De indsatser der relaterer sig til klubberne, kan med fordel starte ved forgangsklubber som ønsker at gøre en forskel. Forbundet kan og vil hjælpe med kommunikation, dialogmøder eller anden relevant metode som understøtter indsatsen – dette vurderes fra indsats til indsats.


Opklarende spørgsmål til rapporten eller konferencen kan stilles til udviklingskonsulent Mikkel på [email protected]

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE