Fremtidens afholdelse af Kampstævner

2. november 2022

Dialogmøde om kampstævner i Danmark

Tidspunkt: 19.11.2022 kl.10 - kl. 13 på Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense


Kære alle klubber og kamptrænere

Vi har i forbundet brug for jeres ideer og tanker med hensyn til afviklingen af kampstævner.

Derfor vil vi gerne indbyde jer til dialogmøde om, hvordan DTaF kan nytænke sit stævnetilbud på kampsiden fremover. Jeres input og support er meget nødvendig, hvis vi fortsat skal have og videreudvikle en god stævnetradition i Danmark.

Hver klub kan stille med to repræsentanter til mødet. DTaF er repræsenteret af dommerudvalg, turneringsudvalg og udviklingskonsulenten.


Tilmelding sker til: [email protected]


Der vil være mulighed for at deltage online, men i begrænset omfang. På tilmeldingen skal det oplyses, om man deltager fysisk eller online. Deltagere online vil modtage en personlig invitation til onlinemødet. Vi opfordrer dog kraftigt til, at man deltager fysisk. Der vil være morgenmad og forplejning til dem, der møder frem fysisk.


Tilmelding skal ske senest: 12.11.2022


Er I forhindret i at deltage, har I mulighed for, at sende jeres input på nedenstående emner til turnering ved Søren Dall på: [email protected]


Emner vi ønsker en dialog omkring:


”TEMPERATUR” PÅ KLUBBERNE”:

- Hvordan går det med at rekruttere aktive udøvere til kampholdene?

- Status på ressourcer – trænere, coaches og økonomi til drift af jeres kamphold, udstyr, stævnedeltagelse m.v.?

- Hvordan prioriterer I, i klubberne, jeres stævnedeltagelse?


DANSKE STÆVNER - UDFORDRINGER:

- Antallet af deltagere til stævnerne har været meget svingende i de seneste år. Der er ofte flere klasser med meget få deltagere. I år er 3 stævner blevet aflyst.

- Idéer til hvor vi evt. kan ændre på organiseringen af stævnerne?

  • Antallet af vægtklasser?
  • Stævneafvikling (Cup / Pulje)?
  • Indvejningsproblematik – Central eller decentral?
  • Mm.

- Danske stævner er traditionelt velorganiserede, men kan vi blive bedre?

- Burde DTaF investere i WT G-stævne status på et årligt stævne?


ADMINISTRATIVE UDFORDRINGER:

- Vi er som bekendt underlagt lovgivning vedr. kamp med hovedkontakt. Hvordan oplever I administrationen af My Fightbook, indhentning af lægeattest, TUE osv.?

o Kunne det være en ide at have en læge til stede ved 1-2 stævner om året med henblik på at kunne udstede lægeerklæringer, samt hjælpe med opdatering af my Fightbook?


ØKONOMI:

- DTaF stævnegebyr for arrangørklubberne

- Hvorfor er deltagergebyrerne som de er og hvad ligger bag?

- Har I forslag til hvordan vi kan reducere udgifterne til stævnerne?

- Mm.


FREMTID – OPBAKNING BAG DANSKE STÆVNER:

Det er vigtigt at vi sammen får sikret det langsigtede græsrodsarbejde, talentarbejde med fremtidens kæmpere i forbundet, så vi også fremover også kan lave resultater på kampsiden og udbrede taekwondo i Danmark.

Hvordan kan vi få opbakningen til danske nationale kampstævner til at blive stabil igen?


HVAD SKAL DER SKE BAGEFTER?:

DTaF’s bestyrelse, turnerings- og dommerudvalg vil arbejde videre med input fra dialogmødet. Vi arbejder på, at eventuelle ændringer til kampstævneregler mv. kan igangsættes fra starten af 2023.


Hent indbydelsen som PDF her


Vi glæder os til at se jer alle.


Med sportslige hilsener

Turneringsudvalget


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE