Kampstævnet i forbindelse med Budo Nord Cup 2022 er aflyst.

11. september 2022

Det er desværre nødvendigt at aflyse kampdelen af Budo Nord Cup 2022 pga. for få tilmeldte deltagere.

Turneringsudvalget er dybt bekymret over den manglende opbakning til at afholde kampstævner i Danmark. Der kan være behov for at ændre rammen for afvikling af kampstævner i Danmark for at interessen for at deltage i kampstævner igen vokser. Turneringsudvalget vil derfor i nærmeste fremtid indkalde til et dialogmøde med klubber, udøvere, officials og kampdommere om fremtidens kampstævner i Danmark. Dialogmødet forventes afholdt i oktober i Odense. Indbydelsen til mødet vil blive sendt ud meget snart.


Budo Nord Cup 2022 i Poomsae den 24. september vil blive afholdt med et flot deltagerantal på knap 160. Vi ses i Skanderborg til et godt Poomsaestævne med dygtige deltagere.


Med sportslig hilsen

Turneringsudvalget


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE