Dansk Taekwondo Forbund anbefaler alle klubber at holde lukket fra dags dato til d. 5. januar.

20. december 2021

Kulturministeriet anbefaler, at idrætsforeninger aflyser deres indendørs idrætsaktiviteter indtil den 5. januar, hvor børnene forventes tilbage i skole. DIF og DGI har hele vejen igennem corona-krisen opfordret sine forbund og foreninger til at følge de anbefalinger, som kommer fra myndighederne, og det gør de to organisationer også denne gang. Det er DIF og DGI’s klare forventning, at de indendørs idrætsaktiviteter kan genoptages den 5. januar.


Der arbejdes intenst for, at alle idrætsforeninger skal kunne afvikle træning, kampe osv. uden begrænsninger, så snart børnene kommer i skole igen den 5. januar. Vi skal IKKE have en ny langvarig nedlukning af idrætslivet. Fysisk inaktivitet er en af de største trusler mod folkesundheden, og der kunne i forbindelse med de første to nedlukninger konstateres, at danskerne blev mindre aktive, og at mange forlod idrætsforeningerne.


Når vi forhåbentlig genoptager idrætsaktiviteterne i det nye år, er det vigtigt at huske at foreningerne er drevet af frivillige. Hvis der er foreninger, som på grund af corona er utrygge ved at afvikle aktiviteter, eller hvis der er medlemmer, som af samme årsag er utrygge ved at deltage, så skal det respekteres, da foreningerne netop bygger på frivillighed. DIF og DGIs opfordring er at dyrke idræt i foreningerne, så længe der ikke fra myndighederne er påbud eller anbefalinger om det modsatte – hvilket er tilfældet frem til d. 5. januar.


Forventningen er at idrætsforeningerne kan genoptage al aktivitet fra 5. januar fordi foreninger bidrager med så meget positivt til samfundet i forhold til øget fysisk sundhed, mental sundhed og trivsel.


Restriktioner og krav

Ud over anbefalingen om aflysning af indendørs idrætsaktiviteter, så er der også kommet to konkrete restriktioner, som rammer idrætten:


  1. Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men nu uden tilskuere på lægterne. Denne restriktion gælder ligeledes fra søndag morgen, men løber frem til den 17. januar.
  2. Der er krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller. Dette gælder også frem til den 17. januar.

De endelige retningslinjer er ikke udarbejdet, men DIF og DGI antager, at der kommer til at gælde de samme retningslinjer som sidst, da der var krav om brug af mundbind, hvor udøvere, instruktører mv. var undtaget.


Coronapulje som kompensation for planlagte aktiviteter

I forbindelse med anbefalingen om at holde foreningslivet lukket, er der blevet afsat midler til en coronapulje. Et politisk flertal har afsat 20 millioner kroner til at kompensere foreninger for aflyste jule- og nytårsaktiviteter. Midlerne uddeles via DIF og DGI’s foreningspuljes sekretariat på baggrund af ansøgninger fra berørte idrætsforeninger.


Retningslinjerne for puljen er under udarbejdelse. Når puljen bliver tilgængelig, vil den kunne findes via dette link: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE