Corona retningslinier

2. oktober 2020

Justerede retningslinjer for idrætten

Fra DIF, DGI og Firmaidrætten HER


Kære alle


I løbet af de sidste par uger er der kommet et par nye bekendtgørelser og nye fortolkninger af forsamlingsforbuddet, som har betydning for, hvordan vi kan agere i idrætten.


Vi har presset på såvel politisk som administrativt for at få nogle klare svar på, hvilken konsekvenser de nye bekendtgørelser har for idrætten og for at få opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, da disse ikke længere er fuldstændig retvisende.


Vi har nu fået mere klarhed – om end Kulturministeriet endnu ikke har opdateret deres retningslinjer. Vi oplever at få en del spørgsmål fra jer og jeres foreninger, og oplever, at de ikke opdaterede retningslinjer skaber forvirring. Vi har sammen med DGI og Firmaidrætten derfor besluttet at opdatere vores egene retningslinjer, for at I bedst muligt kan rådgive jeres foreninger. Vedhæftet finder DIF,DGI og Firmaidrættens opdaterede retningslinjer.


De væsentligste ændringer er:

Mulighed for camps og lejre for op til 500 børn og unge

I sommers havde vi en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, som muliggjorde, at I kunne afvikle sommerskoler, lejre og camps med op til 500 børn og unge under 25 år. Vi har nu fået en tilsvarende undtagelse, som gælder for lignende aktiviteter hele året. Dvs. I og jeres foreninger kan i efterårsferien afvikle fx svømmeskoler, basketcamps og lign. for flere end forsamlingsforbuddet på 50. I skal dog være opmærksomme på, at følge de regler for afvikling, som er beskrevet i retningslinjerne.

Justeret fortolkning af forsamlingsforbuddet

Vi har tidligere skrevet til jer om denne nyfortolkning, og den er nu beskrevet i retningslinjerne. Nyfortolkningen indebærer:

- Der er ikke længere en grænse for det samlede antal deltagere i et arrangement, så længe der ikke deltager flere 500 samtidig, og der ikke er samlet flere end forsamlingsforbuddet (50) på samme tid og samme sted. Det betyder, at man gerne må lave arrangementer som fx motionsløb eller håndboldstævner med over 500 deltagere, hvis man inddeler i grupper, der deltager tidsforskudt, eller hvis arrangementet afvikles over store geografiske arealer go deltagerne er samlet i grupper under 50 – fx ved golfturnering eller kapsejlads.

- Deltagerne må ikke flette mellem grupperne, mens de deltager. Men hvis en gruppe har deltaget om formiddagen, må der gerne være gengangere herfra i en ny gruppe, der deltager om eftermiddagen.

Skærpet restriktioner for publikum op til 500

Som nogle af jer måske har bemærket lukkede politiet KFUM spejdernes landsmøde i sidste weekend. Dette var et resultat af en bekendtgørelse, der kom fredag eftermiddag, hvori der var sket en skærpelse af kravene for afvikling af aktiviteter med op til 500 siddende deltagere. Denne bekendtgørelse havde også betydning for idrætten og for, hvordan tilskuere skal håndteres. Særligt ift. afvikling af VIP-arrangementer med spisning har det betydning. Kort fortalt kan I agere som følgende:

VIP-aktiviteter på faste pladser

Hvis deltagerne placeres på faste pladser pegende i samme retning, mens forplejning afhentes i en bar eller udleveres ved pladserne og indtages siddende ned, så kan et VIP-arrangement også afvikles med op til 500 personer (inkl. udøvere mv.)

VIP-aktiviteter uden for eventet

Det vil muligvis være tilladt at afholde et selvstændigt arrangement udenfor stadion før eller efter kampafviklingen. Hvor langt væk både ift. tid og afstand et sådant arrangement skal afholdes, vil på nuværende tidspunkt bero på en vurdering af de lokale politimyndigheder.


Derudover er det blevet indskærpet i retningslinjerne, at tilskuere (også breddearrangementer som fx børneidræt) skal have en fast plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning i en bar, på et bord eller lignende.


Vi forstår til fulde, at det til tider kan være vanskeligt for jer og jeres foreninger at navigere med de forskellige og nye restriktioner og åbninger, men vi håber at ovenstående og de justerede retningslinjer skaber lidt mere klarhed over, hvordan I kan navigere og giver jer bedre mulighed for at rådgive jeres foreninger.


Hvis I har spørgsmål tilretningslinjerne, så send gerne jeres spørgsmål til [email protected] og så vil vi svare jer hurtigst muligt!


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE