COVID -19 update 22.09.20

22. september 2020

DTaF’s tillægsretningslinjer vedr. opstart af indendørstræning.

På trods af den forsatte åbning af klubberne, er der stadig behov for opmærksomhed omkring

DTaF anbefaler, at man i klubberne finder ud af, hvordan man skaber sikre træningsrammer jf. retningslinjer fra DIF fra 1. august 2020 (link under dette) i samarbejde med kommunen, hvis klubben benytter kommunale lokaler.
HER
(Faneblad RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER)

Foreningsidrætten kan forsætte trods strammere restriktioner fra regeringen. I den forbindelse er der stadig en række ting, I bør forholde jer til. Vi har samlet de væsentligste her.

Sygdom? Gør det klart for klubbens medlemmer, at de ikke må møde op, hvis de har symptomer på sygdom.

Husk afstand: Sørg for, at der er min. 4m2 gulvareal pr. person, samt at der holdes to meters afstand under fysiske anstrengelser i træningen (en meter ved stillestående aktiviteter).

Forsamlingsforbud: Overhold til enhver tid forsamlingsforbuddet (pt: 50 pers.) og vær opmærksom på, at også trænere, dommere, forældre tæller med i det samlede antal på max 50.
Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.

Når fysisk kontakt ikke kan undgås: Overvej hvilke tiltag kan I indføre, som kan minimere varigheden af kontakt ansigt-til-ansigt?

Rengøring: Sørg for hyppig rengøring, særligt af kontaktpunkter som fx dørhåndtag, fælles træningsremedier, omklædningsrum, toiletter, klublokale mv. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt for jer, der har egne faciliteter (husk også køkkener, frokoststuer mv.).

Hygiejne: Lav særlige regler for håndhygiejne fx håndvask ved ankomst og afgang fra træning. Sørg desuden for, at der er håndsprit tilgængelig. Bruger I fx fælles måtter, så lav klare aftaler om fx afspritning før og efter adgang på måtter, brug af fælles redskaber mv.

Voksentilstedeværelse: Der skal tilknyttes en ekstra voksen/frivillig ved hold for børn og unge. De skal hjælpe med at sikre særlig fokus på at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Turneringer: Vær opmærksom på, at forsamlingsforbuddet også gælder for turneringer, hvor det samlede antal turneringsdeltagere ikke må overskride 50 personer (inkl. dommere, officials, træner mv.).

Ikke en eneste Taekwondo faciliteter er ens, så vi tror på, at i som trænere og ledere kan håndtere den opgave ude i klubberne med udgangspunkt i jeres facilitet og de muligheder og begrænsninger det giver.

I skal være specielle opmærksomme på:
Kiap skal undgås eller reduceres kraftigt – Vi ved det er svært, men råb og skrig øger smittespredning væsentlig!
At der skal være 4 kvm per person i træningssalen.
At der skal være 2 meter mellem hver udøver når der er fysisk aktivitet
At forsamlingsforbuddet på max 50 skal overholdes
At medlemmerne ved ankomst bliver inddelt i grupper ved flere sale i træningsfacilitet.
At der er 10 minutter mellem hvert hold
At der sker god udluftning mellem hvert hold
At der sker hyppig rengøring af kontaktpunkter

At træningsredskaber (sparke pads/pudder mm) skal rengøres efter brug og må ikke skifte mellem udøverne (Som ved udendørstræning) – Brug helst eget udstyr. Vi anbefaler, at omklædningslokaler og brusefaciliteter ikke benyttes før der ligger helt klare regler for rengøring hverdag og efter hvert hold. – Lad medlemmerne komme omklædt. – Skal rengøres minimum en gang dagligt

Ved sparring:
Man undgå skift af makker under træningen.
Infight skal undgås/minimeres kraftigt
Brugen af beskyttelses udstyr (veste, hjelme arm og ben beskyttere) skal minimeres – Personligt udstyr er at foretrække. Der må ikke skiftes udstyret mellem udøverne uden først at have været grundigt rengjort/desinficeret.
Al beskyttelses udstyr rengøres efter brug.

Ved sparring og yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte Covid19 ansvarlig:
Tina Kim Sloth ([email protected])

Med sportslig hilsen
DTaF’s bestyrelse

For mere info angående corona HERWebsitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE