Ledige poster til hovedbestyrelsen

9. april 2019
Dansk Taekwondo Forbunds hovedbestyrelse har to ledige pladser til poster, som vil være en spændende udfordring for dem der har mod på det. Ligeledes er det en mulighed for at træde ind og sætte sit præg på den retning DTaF skal gå fremadrettet. Posterne ønskes besat til repræsentantskabsmødet d. 27. april 2019.

Skulle du være interesseret i en af posterne, så kan DTaF Formand Søren Holmgård Knudsen kontaktes på mail [email protected] eller telefon 24 66 48 72.

De poster der ønskes besat er som følgende.

Økonomi
Den økonomiansvarlige i bestyrelsen har det overordnet ansvar for forbundets budgetter, regnskaber og udbetalinger. Den økonomiansvarlige er støttet af en professionel bogholder, hvilket gør at opgaverne nemmere håndteres. Den økonomiansvarlige ses også en kompetence til den generelle udvikling af forbundets.
Den økonomiansvarlig vil ligeledes have mulighed for at oparbejde de meste effektive rutiner, indenfor rapportering, afregning og godkendelsesprocedure i DTaF.

Opgaverne angående budgetter varetages i samarbejde med den områdeansvarlige, da vi i DTaF arbejder efter et treårige rammebudget.

Opgaverne for den økonomiansvarlige er defineret således:
- At have overblik over bugtetter i samarbejde med bogholder
- At udarbejde årsregnskab til godkendelse af to revisor.
- At godkende udbetaling ca. hver anden dag.
- At opdaterer og udvikle forbundets økonomiprocesser.
- Udvikling af DTaFs Strategiske spor 2

Forventet tidsforbrug ca. 1-2 timer om ugen i forbindelse med godkendelser. Arbejdet med budgettet og regnskaber klares i løbet af en til to weekender i samarbejde med forbundets professionel bogholder.

IT ansvarlig

Den IT ansvarlige i bestyrelsen vil have det overordnet ansvar for udviklingen af bl.a. forbundets hjemmeside, Myfightbook mm. Den IT-ansvarlige vil i samarbejdet med DTaFs sekretariatet skulle udvikle de IT-områder der kan gøre det nemmere eller smartere at være klub i DTaF. Ligeledes vil den IT-ansvarlige skulle være med til at oparbejder DTaFs IT-udvalg.

Opgaverne for den IT-ansvarlige er defineret således:
- At udvikling forbundets IT-platforme herunder hjemmesiden.
- Opdatering af medlemisystemmer
- Oparbejdelse af IT-udvalg.
- At analysere, udvikle og implementere IT løsninger der skal gøre det nemmere at være klub i DTaF.
- Udvikling af DTaFs Strategiske spor 2

Forventet tidsforbrug ca. 1-2 timer om ugen.

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE