Peter Ingtoft holder i DTaF’s Hovedbestyrelse dags dato.

22. november 2018

Peter må desværre se sig nødsaget til at trække sig fra alt bestyrelsesarbejde pga. arbejdspres i hans civile job.

Formand, Søren Holmgård Knudsen og Birthe Mikkelsen varetager ”DTaF’s økonomi ansvarliges” roller/opgaver frem til Repræsentantskabsmødet den 27. april 2019.
DTaF takker Peter for hans indsats.

Med sportslig hilsen
Søren Holmgård Knudsen
Formand, Dansk Taekwondo Forbund

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE