Nye medlemstal skal understøtte udvikling

15. oktober 2018

Nye aldersgrupper følger medlemmernes livsfaser og skal gøre det lettere at målrette indsatser for både idrætter og foreninger.

Når der fremover bliver indrapporteret medlemstal, er de fem alderskategorier blevet til otte. Opdelingen skal give et mere fyldestgørende overblik over arbejdet i idrætten.

”Der er en verden til forskel på, hvordan dit liv ser ud, når du er 25 år og når du er 59. Den nye opdeling gør det lettere at bruge tallene aktivt i arbejdet med at udvikle idrætten. Både idrætter og foreninger er de senere år blevet rigtig gode til at arbejde målrettet med snævert definerede målgrupper, og det ønsker vi at understøtte,” siger Anne Pøhl, der er udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund.

Følger livsfaser
Den yderligere opdeling er sket i børnekategorien, i kategorien for de voksne og blandt seniorerne. Årsagen er, at man ønsker at tilpasse aldersgrupperne til medlemmernes livsfaser.

”Det er nogle helt andre muligheder, man har for at dyrke idræt, når man har små børn, sammenlignet med når børnene for længst er flyttet hjemmefra. De nye alderskategorier tager i højere grad højde for de forskellige livsfaser, der har betydning for vores fritidsliv og idrætsdeltagelse,” siger Anne Pøhl.

De nye kategorier tages første gang i brug, når medlemstallene for 2018 skal indrapporteres senest med udgangen af december i år.

Vi skal derfor anmode forbundene og deres medarbejdere/konsulenter om at besvare eventuelle henvendelser fra deres medlemsforeninger og forklare hvorfor vi har foretaget denne udvidelse af aldersgruppeinddelingen i CFR. Vi har været i dialog med udbyderne af foreningssystemer (Conventus, Klub Modul og Holdsport), og deres systemer vil være opdaterede til starten af medlemsregistreringen d. 1/12 2018.

Eventuelle spørgsmål til de nye aldersgrupperinger kan sendes til Jan Darfelt på [email protected].

De nye aldersgrupper:
• 0-6 år
• 7-12 år
• 13-18 år
• 19-24 år
• 25-39 år
• 40-59 år
• 60-69 år
• 70+

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE