Formandsinfo

19. juli 2018

Kære Klubber. I ønskes alle en rigtig god sommer. Her et kort sommer info om: ”Hvad har DTaF i grunden gang i pt?”

Nye HB-medlemmer:
Tiden fra Repræsentantskabsmødet 2018 og til nu er gået med at få sat de 4 nye i gang med deres ansvarsområder.

Ann Oxfeldt Olsen: Er blevet introduceret til ADD (Anti Doping Danmark) samt til Para Sport Danmark

Peter Ingtoft: Har brugt tiden til at se på Økonomien I DTaF og vil prøve at gøre det lettere for de økonomiansvarlige at overskue deres regnskab og budget

Brian Louring: Er ved at få sat sig ordentligt ind i Teknik Landshold og UC. – Brian har fået samlet nye folk til TEU Teknik

Marck Hansen: Har været på uddannelse ved Ma-Regonline i Holland for at blive rustet til de administrative ting ved stævneafvikling(kamp) – Der har været afholdt dialog møder vedr. stævneformer.

Strategiske Spor(DIF):
Ved ½ års evaluering sammen med DIF er konklusionen fra DIF, at DTaF følger planen og målene. ”Sporarbejdet” er i den grad fortsat i fokus og bliver styrket i efteråret.

Sommerlejren 2018:
Efter de foreløbige meldinger fra Rødovre TKD Klub, så er Sommerlejrledelsen tilfreds med afviklingen og deltager antallet. – Vi ser frem til den færdige evaluering.

VM 2020 i Vejle:
Vi har i OC været ramt af udskiftninger i Vejle Kommune. Phi Nguyen fra Vejle Taekwondo Klub har sagt ja til at være ”Event Manager”. Det bliver rigtig godt. Phi og undertegnede bliver de 2 ledende personer i VM2020 Organisationen

Internationalt Teknikdommerkursus til Danmark 12-15 oktober 2018 i Vejle.
I samarbejde med WT-Education arrangerer DTaF IR-Seminar. – Aftalen er netop kommet på plads.
Vi håber på rigtigt mange deltagere fra Hele Europa. – Flere oplysninger kommer 😊

Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren:
Kasper arbejder rigtigt hårdt med at få DTaF’s strategiske spor igangsat på den bedste måde. Det er hårdt arbejde, men det går den rigtige vej. Der skal lyde en kæmpe tak til Kasper for hans indsats. Jeg er overbevist om at det fremadrettet bliver forsat godt for DTaF

Information og kommunikation.
Netop et af sporene omhandler et emne som: ”Kommer DTaF ud med information til klubberne så klubberne føler sig ordentligt informeret?”
Den nye kommunikations Strategi skulle gerne gøre, at DTaF til stadighed blev bedre og bedre til at kommunikere bedre ud. Blandt andet ved flere af disse ”Blogs” fra undertegnedes side.

Endnu gang rigtig god sommer
Med sportslig hilsen

Søren Holmgård Knudsen
Formand, Dansk Taekwondo Forbund

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE