Konsulenter

Udviklingskonsulent

Mikkel Køster

Tlf. +45 4047 6235


Kontakt mig


Konsulenten kan f.eks. bruges til
• Give idéer til samarbejde med skoler (evt. SFO) og kommunale myndigheder
• Give idéer til hvordan I får skaffet nye medlemmer
• Planlægge kurser/seminarer/projekter
• Svare på spørgsmål om skat, moms, folkeoplysningsloven, forsikringer osv..
• Være bindeled mellem klubber og DTaF’s bestyrelse og udvalg
• Formidling af kontakt til relevante personer/udvalg
• Deltage i konflikt situationer i klubberne eller på tværs af forbundet
• Hjælpe klubber i DTaF med bl.a. udarbejdelse af målsætninger og handlingsplaner indenfor ledelse og organisering
• Udvikle og implementere initiativer, der hæver aktivitetsniveauet i forbundet
• Medlemsrekruttering/fastholdelse
• Kontakt til udviklingskonsulent-netværket i DIF.
• Formidle succeshistorier og ”best practice” DTaF’s klubber imellem
• Mangel på bestyrelsesmedlemmer
• Forældreinddragelse
• Støtte op om ressourcestærke personer
• Sociale arrangementer.
• PR arbejde og synliggørelse af foreningen
Klubbesøg
Har din klub behov for et klubbesøg, så kontakt os endelig!
For at få besøg skal du/I blot gøre følgende:
Sikre at du/I har klubledelsens godkendelse.
Forsøge at afdække/beskrive jeres formål med besøget.
Være villig til at bruge den fornødne tid (afsæt 2 - 3 timer)
Kontakt
Kontakt os hvis I støder på små og store problemer i Taekwondo-hverdagen
Brug jeres konsulent - vi er ansat for at hjælpe jeres forening … og det er gratis for jer!


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE