Presse/Nyheder

DIF medlemsregistrering og licens til DTaF.

Husk at indløse licens til jeres medlemmer løbende hos DTaF. Klubberne skal endvidere en gang om året lave en en medlemsindberetning hos DIF.

Husk at medlemmernes graduering ikke er gyldig uden en DTaF licens og mere vigtigt:
Medlemmerne er ikke dækket af DTaF's kollektive ulykkesforsikring, hvis der ikke er indløst licens for medlemmet.
Klubberne skal løbende registrere licenser for alle deres medlemmer hos DTaF. Det skal ske online via KLUB LOGIN.

Mangler du som klubleder login til klubmodulet, så kontakt DTaF's sekretariat.
Du kan også, allerede nu, registrere medlemmer for 2018 via KLUB LOGIN.

DIF Medlemsindberetning
Klubberne skal endvidere en gang om året lave en en medlemsindberetning hos DIF.
Dette gøres een gang om året (medlemsregistreringen starter 1. december og varer frem til 31. januar) hvor klubberne får tilsendt registreringsskema og en onlinekode til indberetning direkte hos DIF.
Klubbernes DIF registrering bestemmer en del at det tilskud vi alle får til at drive aktiviteterne i DTaF, så denne registrering er meget vigtig.

DIF's støtte til DTaF er bl.a. afhængig at alle vore klubber indberetter deres medlemstal.
Herunder kan du se beskrivelse fra CFR.

Registrering af medlemstal 2017

Det er tid til den årlige medlemsregistrering via Centralt ForeningsRegister (CFR).
Fra den 1. december er det muligt at indberette medlemstal for 2017 på www.medlemstal.dk.
Din forenings indberetning skal være registreret senest den 31. januar 2018.
På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som beskriver indberetningsreglerne.
Hovedtrækkene i registreringen er:
- Kun ét medlem pr. kontingent / aktivitet.
- Alle, der har betalt kontingent i minimum tre måneder i kalenderåret 2017, tælles med.
- Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne.

Vigtige ændringer i registreringen:
Esport er nu en selvstændig aktivitet og skal altså ikke længere indberettes under øvrige idrætslige aktiviteter.
Idræt om dagen udgår som aktivitet. Der skal i stedet indberettes på de enkelte aktiviteter.

Læs mere under vejledning / ofte stillede spørgsmål på www.medlemstal.dk

Andre ændringer:
Under Øvrige Idrætslige aktiviteter skal man angive hvilke discipliner der indgår.
Portalen holder øje med at tallene for Krolf, Frisbeesport og Andet tilsammen mindst svarer til det indberettede medlemstal.

Discipliner der ikke længere særskilt skal optælles under aktiviteten, men blot tælles med i det samlede medlemstal:
Banecykling og BMX under Cykling.
Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer og Panna under Streetsport - Gadeidræt.

Læs mere på www.medlemstal.dk under vejledning / ofte stillede spørgsmål.

Foreningsprogrammer:
CFR-systemet har mulighed for at udveksle oplysninger med flere foreningsprogrammer.
Det betyder, at hvis I benytter jer af et af disse foreningsprogrammer (pt. Conventus, Klubmodul og Holdsport), kan I indberette medlemstal direkte derfra.
Kontakt eventuelt jeres leverandør for yderligere oplysninger.

Denne mail sendes, så vidt muligt, til foreningens formand, kasserer og medlemstalsansvarlig.
Vi ser frem til at modtage jeres forenings medlemstal for 2017.

Venlig hilsen

Centralt ForeningsRegister
DIF, DGI & Firmaidrætten
Mail: info@medlemstal.dk