Presse/Nyheder

Præcisering i forhold til TEU.s udmelding efter dialogmødet med DTaF.s kampklubber.

TEU-kamp har fået et spørgsmål i forbindelse med vores udmelding efter dialogmødet med DTaF.s kampklubber, som giver os anledning til en præcisering i udmeldingen.

Spørgsmålet går på hvorfor senior og sidste års juniorerne skal betale til et UC, når det er tanken, at en kommende landsholdstræner skal stå for træningen og aktiviteterne for denne målgruppe?
Vi skal i den forbindelse oplyse at betalingen og tilknytningen til UC, hænger således sammen, at vi fortsat mener det er vigtigt at alle kæmpere på eliteniveau skal være organiseret i et UC.
Det er tanken at pengene for medlemsskabet altså de kr.1200.- årligt, ikke må indgå i UC værtsklubbernes driftsbudget, men skal være en særskilt pulje fra hvilken seniorer, der udtages til mesterskaber kan opnå personlig støtte.
Således er det tanken at alle solidarisk skal bidrage til de dygtigste som klarer kvalifikationskravene.
Men pengene er ikke blot støtte til mesterskabsudtagede kæmpere. Når man som seniormedlem betaler for UC medlemsskabet, har man fuld adgang og krav på træning, samlinger og øvrige forpligtelser fra UC.

På TEU-kamps vegne
Tarik Setta