Presse/Nyheder

Vidensbanken er i luften!!!

Udskiftning af bestyrelser og frivillige i klubberne gør at der automatisk opstår et videns tab i klubberne og at Dansk Taekwondo Forbunds konsulenter ofte mødes af de samme spørgsmål rundt omkring i landet.

Løsningen på denne udfordring er – blandt andet – etableringen af en vidensbank, hvor alle de gode erfaringer fra klubberne og DTaF landet over samles og deles klubberne imellem til gavn for hele Taekwondo Danmark. Det er forbundets målsætning at vidensbanken bliver et værktøj som alle klubber kender til og benytter aktivt i hverdagen. Den skal sikre:


  • Kvalitativt løft i forhold til fastholdelse og rekruttering i de enkelte foreninger

  • Specifikke værktøjer til udvikling og styrkelse af de enkelte foreninger

  • Initiativer til udbredelse af taekwondo til nye målgrupperDTaF søger i denne forbindelse ”best cases” der har virket positivt og fordelagtigt indenfor følgende 5 overordnede temaer:


  • Skoler og kommuner

  • Rekruttering/fastholdelse af medlemmer

  • Stævner

  • Administration, bestyrelse og drift

  • Regler og vedtægter i klubbenVi lægger ud med 2 cases om retningslinjer for ”brug af billeder i klubregi” samt muligheden for afvikling af ”Børnefødselsdage i klubben”.

Vidensbanken vil blive inddelt i 3 forskellige kategorier rettet mod små, mellemstore og store DTaF klubber. Best cases og manualer til disse vil kunne downloades fra vidensbanken.

Din klub bidrager med ”best cases” ved at udfylde denne case formular og sende den til DTaF’s udviklingskonsulent Sune Irgens Alenkær på mail: udvikling@taekwondo.dk

"Fordelene ved en mangfoldig Vidensbank med relevante 'best cases' af høj kvalitet er mange – specielt for personkredsen bestående af bestyrelsesmedlemmer, klubledere, ansatte og frivillige i den enkelte klub," siger DTaF’s udviklingskonsulent og supplerer:

Målsætningerne er, at taekwondoklubberne i fællesskab øger egen og andre klubbers motivation til udvikling. Der stiles fra forbundets side efter at højne serviceniveauet, så medlemmernes tilfredshed og aktivitetsniveau stiger, hvilket i sidste ende medfører medlemstilvækst og fastholdelse."