Presse/Nyheder

Bæltemærker

Er der nogen af jer som stadig benytter mærkeprøver eller en variant heraf?

Eller ligger I inde med nogle bæltemærker fra dengang DTaF forærede disse til klubberne?

I så fald må I gerne kontakte undertegnede der fortsat benytter bæltemærkerne, men nu er løbet tør for nogle af disse.

Som nogen nok husker var det typisk de hvide og gule mærker som blev brugt. De farvede mærker kan dog snildt benyttes i stedet. Fx et hvidt, gult, orange, grønt, blåt og rødt mærke på hvidt bælte i stedet for 2×4 hvide mærker.

Hvis I har erfaringer med andre smarte løsninger end de kommercielle mon-bælter må I også gerne kontakte undertegnede, der som alternativ overvejer at udskifte bæltemærkerne med et udvidet snip-system der lig mærkerne er et tillæg til kupsystemet (i modsætning til det særskilte mon-bæltesystem).

Det udvidede snip-system er således at børnene til deres første prøve (ikke graduering) får gul snip på det hvide bælte (lig 10. kup). Til de følgende prøver tilføjes orange, grøn, blå, rød og sort snip så der til sidst er 6 snipper på det hvide bælte (svarende til den almindelige rækkefølge af bæltefarverne som børnene dermed lærer hurtigere). Herefter graduering til 9. kup og dermed gult bælte hvorpå der til efterfølgende prøver kan tilføjes op til 5 snipper startende med orange.

Snip-systemet minder om det internationale kupbælte-system, blot med flere”halve” mellem de”hele” bæltefarver.

Nogle af jer benytter allerede at give børn en ekstra snip frem for nyt bælte hvis børnene ikke er klar til næste grad. I nogle tilfælde er det endda eleven der siger nej tak til trænerens opfordring til nyt bælte fordi eleven endnu ikke føler sig klar hertil, men gerne vil have en ekstra snip på bæltet for på den måde at se fremgang.

Breddehilsen fra
Claus D. Thomsen

Tel. 29 45 07 74
Claus@BallerupTaekwondo.dk