Presse/Nyheder

Per Fly Hansen stopper som formand for DTaF’s Dommerudvalg Teknik.

Per har efter længere tids overvejelser besluttet at træde tilbage som formand for teknikdommerudvalget.

Per går dog ikke helt på pension.
Per fortsætter som menig dommer i det omfang, som han kan finde overskud til det.
DTaF har også fået lov til at gøre brug af Pers store ekspertise ved fremadrettede opgaver.

Dansk Taekwondo Forbund takker Per for hans kolossale arbejde for DTaF. – Mon ikke der dukker et stævne op i fremtiden, hvor vi alle kan give Per en kæmpe applaus… for hans store arbejdsindsats

Indtil Hovedbestyrelsen har fundet en ny formand for Dommerudvalget Teknik (jf. nuværende kommissorium), skal al henvendelse rettes til Søren Holmgård Knudsen, 24664872, formand@taekwondo.dk

Hovedbestyrelsen vil samtidigt kigge på om kommissoriet trænger til en opdatering.

Med sportslig hilsen

Søren Holmgård Knudsen
Formand, Dansk Taekwondo Forbund