Presse/Nyheder

Tanker op til weekendens repræsentantskabsmøde

Her ugen op til årets repræsentantskabsmøde vil vi fra Nørrebro Taekwondo Klub gerne følge op på vores nytårsbrev om rummelighed og manglende vækst i forbundet, samt forklare baggrunden for vores forslag om at ændre på gradueringsreglerne.

"Vi skylder os selv og sporten at flere får gavn af taekwondo"
DTaF har desværre haft faldende antal medlemmer og vi er i dag nogenlunde samme antal som for 10 år siden. Samtidigt ser vi at andre kampsportsgrene har den modsatte udvikling f.eks. er Dansk Karate forbund er nu dobbelt så store som DTaF.

Nu er vækst ikke nødvendigvis et mål i sig selv og mange klubber har det sikkert fint med den størrelse de har, men jeg håber vi alle er enige om at taekwondo kan noget særligt og at vi har en forpligtigelse for at sikre, at flest muligt får gavn af taekwondo og den sunde livsstil der følger med.

Jeg tror der er flere grunde til at vi er gået i stå og den ene er manglende fokus på markedsføring og pr af vores sport. Jeg ved mange har kunne mærke medlemsfremgang, hver gang taekwondo er i medierne eller når man som klub laver lokale arrangementer.

Vi i Nørrebro har f.eks. haft stor succes med at deltage i Lego World i Bella Center med opvisning og undervisning. Hver gang vi laver opvisning lokalt får vi nye medlemmer og det viser sig, at det faktisk ikke er så svært at komme ud med det gode taekwondo budskab.

Pia fra vores bestyrelse satte sig for at der skulle mere taekwondo i medierne og på en måned var vi i 2 lokalaviser, samt en dobbeltsidet portræthistorie i det landsdækkende ungdomsmagasin ”Vi unge”.

Jeg kan ikke huske at man fra forbundets side har tage initiativ til nogle pr og rekrutteringskampagner, som klubberne har været involveret i.
Mange andre forbund rapporterer om stor succes med deres kampagner. Her en video fra Dansk Judo Forbund og Dansk Tennis forbund.

https://youtu.be/jl4VqLLQ37w
https://www.facebook.com/JudoDanmark/videos/1379560522088827/?pnref=story

Hvorfor har vi ikke for længst gjort det samme? En af grundene er at vi er så lille et forbund, at vi ikke kan finde de nødvendige ressourcer eller måske fordi vi har valgt ikke at bruge de nødvendige ressourcer.
Derfor synes jeg fremover at pr/markering og rekruttering af nye medlemmer skal være vores første prioritet. Flere medlemmer og derved ressourcer vil stort set løse alle de problemer vi sidder med nu med dårlig økonomi, manglende trænere, aflyste stævner og for få som vil lave forbundsarbejde.

En anden grund til den manglende vækst er at DTaF i alle de år jeg har fulgt med har været styret af konkurrence taekwondo (både kamp og teknik) og det er tydeligvis ikke noget som skaber vækst.
Det er desværre stort set kun blandt konkurrence taekwondo, at vi finder de frivillige som ønsker at lave forbundsarbejde og man kan ikke fortænke dem i primært at arbejde for denne del af sporten.

Derfor et opråb om at flere fra bredden stiller op under fanerne og jeg er også lidt bedrøvet over at se, at jeg er den eneste som stiller op til HB ved året rep-møde.

Hvordan sikre vi at konkurrence taekwondo ikke i fremtiden løber med opmærksomheden med vækst og bredde som tabere? Jeg tror meget går tabt når skiftende fraktioner har magten og derfor er der behov for en stabil og central styring af konkurrence taekwondo og her er Udviklingscentrene (UC) det bedste bud vi har set i årevis til at skabe ro på området, så andre og vigtigere emner kan få opmærksomheden.

Er UC projekter så afsluttet og i sin endelig form? Nej så snart rammerne er sikret skal UC projektet selvfølgelig løbende tilrettes i forhold til forbundets økonomi, antal talenter og om der er UC nok til at dække hele landet.

"Mere magt til de frivillige i klubberne"
Nørrebro Taekwondo Klub har stillet forslag om at pensummet op til 1 kup kun skal være vejledende. Dette gør vi ikke fordi vi synes at der er noget i vejen med pensummet, men fordi vi har erfaring med at bæltesystem er den bedste måde at fastholde medlemmerne på og også en af de mere sjove opgaver for de frivillige trænere ude i klubberne.
Hver træner kender sine elever bedst og derfor må det være op til dem hvordan de bedst bruger bæltesystemet til at fastholde deres medlemmer samt at øge kvaliteten. Jeg tror de fleste vil fortsætte med graduering som de plejer, men jeg tror også mange trænere vil gribe chancen til at gøre bælteprøverne endnu mere relevante og sjove for eleverne.

I Nørrebro Taekwondo Klub har vi f.eks. talt om at man kan springe en bæltegrad når man deltager til sit første stævne. Dels vil det styrke stævnekulturen (hvilket vi bestemt har brug for) og dels kan der ikke være tvivl om at stævnedeltagelse styrker ens taekwondo udvikling og det er et nyt bælte jo præcis en honorering for.

Hvis vi hele tiden tænker på hvordan vi kan gøre det nemmere og sjovere for klubberne og deres frivillige er jeg sikker på at væksten nok skal komme.

Derfor håber jeg I vil tage godt imod vores forslag om, at give klubberne lidt mere frie hænder når det kommer til graduering.
Håber så mange som muligt kommer til Vejle på lørdag og sikre at vi får den vækst som vi så hårdt har brug for.

Med venlig hilsen
Søren Herlev Jørgensen
Formand, Nørrebro Taekwondo Klub