Uddannelse

Kursuskoordinator

Nedenstående er kontaktperson ved alle spørgsmål angående kurser.

Søren Herlev Jørgensen
Kursuskoordinator
E-mail: udd@taekwondo.dk

Uddannelse

DTaF udbyder i samarbejde med DIF en hel træneruddannelse, som indeholder fagligt indhold på både det sportslige, fysisologiske, pædagogiske samt på taekwondo faglige områder.
Endvidere samarbejder DTaF og DIF om en række nye lederkurser.
Under denne menu kan du læse mere om træneruddannelse, lederkurserne og andre kursustilbud under denne menu.

Bevis
Efter gennemførelse af et kursus, får du et stempel i dit taekwondopas under "Instruktørgrader":
Hjælpetræner = E, Træner 1 = D, Træner 2 = C, Diplomtræner = B og Trænerakademiet = A.

Mærker
Når du har gennemgået Hjælpetræner, Træner 1, Træner 2, Diplomtræner eller Trænerakademiet har du ret til at bære de instruktørmærker du kan se udfor hver uddannelse.
Disse kan bestilles HER.

Merit
  • Personer der kan dokumentere at de har gennemgået de ”gamle” instruktør 1 (og 2) uddannelser,
  • gives merit for Træner 1.
  • Personer der har gennemgået Træner 1a eller derover, gives merit for Hjælpetræner.
  • Personer med "civile kompetencer" medsender CV for disse.

Herefter vurderer vi om der kan gives merit for Hjælpetræner og/eller Træner 1.
Som oftest, vil dette dog kræve gennemgang af mindst Træner 1a.

Ansøgning om merit sendes til den uddannelsesansvarlige (se ovenfor).

Efter skriftlig modtagelse af bekræftelse, må det pågældende instruktørmærke bæres.